Toteuttaminen

Rakennesuunnitelma 2040 toteutetaan pitkällä aikajänteellä. Toteutusohjelmalla tarkennetaan asuin- ja työpaikka-alueiden, palveluverkon ja liikennejärjestelmän ajoittamista eri vuosikymmeninä vuoteen 2040 mennessä.

Tärkeimmät ratkaisut Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 kannalta tehdään toteutusohjelman alkuvuosina, jolloin luodaan perusta tuleville vuosikymmenille ja vahvistetaan suunnitelman sitovuutta.

Toteutusohjelma jaksottuu kolmeen aikajaksoon:

-2020
Täydennysrakentamista nykyisten keskusten, asuinalueiden ja joukkoliikennevyöhykkeiden tuntumaan.

Rasu-toteutus 2015-2020, yhteenveto 27.8.2015 ›
Rasu-toteutus 2015-2020, esitykset 27.8.2015 ›

2021-2030
Joukkoliikenneratkaisut laajenevat, 2030-luvulla raitiotie ulotetaan jo Pirkkalaan ja Ylöjärvelle.

2031–2040
Kokonaan uusien alueiden, keskusten ja liikenneväylien toteuttaminen painottuu lähemmäksi vuotta 2040.

Toteutusohjelmalla vahvistetaan suunnitelman sitovuutta ja johdonmukaista etenemistä tuleviin vuosikymmeniin.

Lue toteuttamisesta lisää rakennesuunnitelman luvusta 4 ›

Sähköinen kartta ›