Tonttipäivä toi yhteen seudun asuntotuotannon ammattilaiset

Tampereen kaupunkiseudun kunnat järjestivät seudun rakennusalan toimijoille yhteisen tonttipäivän torstaina 21.5.2015.

Ensimmäistä kertaa järjestetyn tilaisuuden tarkoitus oli tarjota kuntien kaavoitus- ja tonttiasioista päättäville ja rakennusalan yritysten edustajille yhteinen foorumi, jossa keskustella asuntotuotannon ajankohtaisista kysymyksistä ja haasteista sekä luoda kokonaiskuvaa Tampereen kaupunkiseudun kehittämisestä.

– Olemme ajankohtaisessa tilanteessa. Seutuhallitus hyväksyi joulukuussa kaupunkiseudun maankäytön tavoitteita linjaavan rakennesuunnitelman, jonka mukaan Tampereen kaupunkiseudun väestö kasvaa tulevina vuosikymmeninä noin 110 000 asukkaalla: vuonna 2040 meitä on jo 480 000 Tampereella ja kehyskunnissa, sanoi tilaisuuden avannut seutujohtaja Päivi Nurminen.

– Myös hallitusneuvotteluissa yhdyskuntasuunnittelu on tapetilla, sillä osana hallitusneuvotteluja on asetettu erikoisryhmä pohtimaan pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kasvuseutujen asumista.

Tonttipäivän puheenjohtajana toiminut seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki toivoi, että tilaisuus avaisi aitoa vuoropuhelua kuntien ja rakennusalan yritysten kesken.

– Suomi on tällä hetkellä 70-prosenttisesti urbaani. Luku on huomattavasti pienempi kuin Ruotsissa tai muualla Euroopassa, ja oletamme, että Suomikin kaupungistuu voimakkaasti tulevaisuudessa. Haluamme saada rakennusalan toimijoilta näkemyksiä siitä, miten Tampereen kaupunkiseudun rakentamista ja asuntotuotantoa tulisi kehittää sekä lähivuosina että pidemmällä aikavälillä.

Joukkoliikenne ja palvelut ohjaavat päätöksiä

Tonttipäivässä kuntien edustajat pääsivät esittelemään tonttitarjontaansa ja rakennusalan yritykset kertoivat näkemyksiään ja toiveitaan kaavoitukseen ja yhdyskuntarakenteen suunnitteluun liittyen.

Rakentajat toivoivat kunnilta ennen kaikkea joustavaa ja avointa pysäköintipolitiikkaa ja joukkoliikenteen voimakasta kehittämistä.

– Pääkaupunkiseudulla puolet 18-vuotiaista jättää nykyisin ajokortin ajamatta. Kaavoittajien pitää uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä tonttien autopaikkavarauksiin, kiteytti rakennuttajan edustaja, Y-säätiön Pekka Kampman.

Tulevat joukkoliikennehankkeet, kaupunkiratikka ja lähijunaverkosto, saivat rakentajilta kiitosta.

– Liikenteen kehittäminen mahdollistaa monia hankkeita. Raitiotien piristysvaikutukset näkyvät meillä jo nyt mm. Lielahdessa ja Kalevassa, summasi Pohjola Rakennus Oy Hämeen Harri Kiviranta.

Osallistujat pitivät tilaisuutta tervetulleena ja hyödyllisenä. Vaikka asuntotuotantoa katsotaan toisinaan hieman kolikon eri puolilta, tavoite on kaikilla toimijoilla sama: tehdä toimiva yhdyskuntarakenne ja tarjota asuntoja, joita ihmiset haluavat vuokrata tai ostaa. Yhdeksi kantavaksi teemaksi päivän aikana nousikin yhteistyö kuntien ja rakennusliikkeiden välillä.

– Kaavasuunnittelussa kaavoittajan ja rakennusliikkeiden tulee tehdä yhteistyötä, huomioida se, mitä markkinat tarvitsevat ja mitkä ovat asumisen trendit, kiteytti Pirkkalan kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen.

Osanottajat pitivät tonttipäivää hyödyllisenä ja tervetulleena, ja tilaisuus keräsikin noin 70 osanottajaa. Päivi Nurminen ja Kimmo Kurunmäki pitivät todennäköisenä, että vastaava tilaisuus järjestetään myös jatkossa.

– Nähtäväksi jää, tästä saattaa tulla vuotuinen perinne, Kurunmäki sanoi tilaisuuden päätteeksi.

Tilaisuuden materiaalit

Ohjelma
Tilaisuuden avaus, Päivi Nurminen
Tampereen kaupunkiseudun Rakennesuunnitelma 2040, Kimmo Kurunmäki
Rakentajan näkökulma, Harri Kiviranta, Pohjola Rakennus Oy Häme
Kuntien tonttitarjonta ja asuntotuotantoon ja asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina:
Orivesi
Kangasala
Lempäälä
Nokia
Pirkkala
Ylöjärvi
Tampere