Tietopalvelusta ajantasaista tietoa seudun asumisesta

Tampereen kaupunkiseudulla lähdetään kehittämään uutta tapaa esittää seudun asuntotuotannon ja rakennuskannan kehittymistä. Seudulle luodaan kuntien avoimia rajapintoja hyödyntäen tietopalvelu, joka esittää ajantasaisen tiedon seudun rakennuskannan kehittymisestä. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on toteuttaa asuntotuotannon seurantaan keskittynyt palvelu, toisessa vaiheessa palvelua kehitetään niin, että se tarjoaa myös ennakointitietoa rakentamisesta.

Valmis palvelu tarjoaa suunnittelijoille, päätöksentekijöille sekä aiheesta kiinnostuneille hienosti visualisoitua ja ajantasaista tietoa seudun kehityksestä.  Hanke on myös erinomainen esimerkki avoimen datan hyödyntämisestä ja seurantatiedon uudenlaisesta esittämisestä.

Lisätietoa hankkeesta antaa suunnittelija Simo Turunen, Tampereen kaupunkiseutu, 040 503 2554, simo.turunen(at)tampereenseutu.fi.