Tampereen kaupunkiseudun ja valtion MAL3-sopimusneuvottelu onnistui

Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi neuvottelivat yhdessä ministeriöiden edustajien kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen. Syksyllä 2015 alkanut prosessi päättyi neuvottelutulokseen 7.4.2016, jonka seutuhallitus hyväksyi 27.4. ja lähetti edelleen kuntiin hyväksyttäväksi.

Valtiolla ja kunnilla on yhteinen tahtotila kehittää Tampereen kaupunkiseudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä. Sopimuksella edistetään seudullisesti merkittävien hankkeiden toteutusta ja valtion osallistumista rahoitukseen. Se konkretisoi vuoteen 2040 tähtäävää kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaa ja siinä kuvataan lähivuosien toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi.

”Saavutimme neuvottelutavoitteemme pitkässä prosessissa. Olemme systemaattisesti jo vuonna 2011 solmitusta MAL1-aiesopimuksesta lähtien tavoitelleet joukkoliikenteen kehittämistä. Julkaisimme viime keväänä hallitusohjelmatavoitteet, jossa sekä tämä MAL-sopimusmenettely että kärkihankkeena raitiotie oli vahvasti mukana. Hallitusohjelmassa tuli lupaus sopimusmenettelyn jatkumisesta, ja nyt MAL3-sopimuksessa todetaan, että valtio osallistuu raitiotien toteuttamiskustannuksiin,” toteaa seutujohtaja Päivi Nurminen.

Sopimus sisältää myös pienempiä ja kaikille seudun kunnille kohdistuvia rahoituseriä, jotka tukevat täydennysrakentamista ja uutta liikennepolitiikkaa. Kunnilta sopimus edellyttää puolestaan määrätietoista kaavoitustyötä vahvan yhdyskuntarakenteen luomiseksi. Koko seudun asuntotuotantotavoite on lähes 13 000 uutta asuntoa.

”MAL-sopimus on lähestulkoon ainoa seudullinen menettely hallituksen työvälineissä. Menettely on nyt vakiintunut valtion ja kaupunkiseudun yhteistyön muodoksi. Nyt neuvottelimme vuosille 2016–2019 MAL3-sopimuksen, kun MAL1 ja MAL2 olivat aiesopimuksia. Voimme olla tyytyväisiä, että merkitys on kasvanut.”

MAL3-sopimus hyväksytään kuntien valtuustoissa toukokuun 2016 aikana. Sopimus allekirjoitetaan 9.6.2016, minkä jälkeen hallitus tekee siitä valtioneuvoston periaatepäätöksen.

Liite: Tampereen seudun MAL3-sopimusehdotus 7.4.2016 ›


Lisätiedot:
Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseutu
puhelin 040 754 3692
paivi.nurminen@tampereenseutu.fi