Seutuhallitus hyväksyi kuntien yhteisen maapolitiikan

Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamista edistävän maapolitiikan pääperiaatteena on täydennysrakentamisen tukeminen. Kunnat toteuttavat ensisijassa yhdyskuntarakennetta täydentäviä alueita, hankkivat tarpeen mukaan maata keskeisiltä sijainneilta asemakaava-alueelta, luovat kannustimia yksityisten alueiden täydennysrakentamiseen sekä hyödyntävät olemassa olevaa infrastruktuuria ja realisoivat maankäytön potentiaalia yhteistyössä maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Kyse on rakennetun ympäristön laatua kohottavasta maan ”jalostamisesta”.

Täydennysrakentamisen tukemisen rinnalla maapolitiikalla varmistetaan pitkän tähtäimen hallittu kasvu ja yhdyskuntarakenteen laajentuminen. Erityisesti elinkeinoelämän tarpeita varten tulee kiinnittää huomiota yhdyskuntarakenteen reuna-alueiden maapolitiikkaan. Tällöin kyse on raakamaalähtöisestä maan ”varastoinnista”.

Seutuhallitus hyväksyi yllä oleva pääperiaatteen.

Maapolitiikassa on oleellista oikeiden toteutustapojen löytäminen kuhunkin tilanteeseen ja siten toteuttamisen varmistaminen. Käytettävänä on sekä kannustimia ja yhteistyötapoja että lainsäädännön mahdollistamia kunnan maapoliittisia välineitä. Seudun yhteisissä periaatteissa kuvataan esimerkein erilaisia toimintatapoja sovellettaviksi kunnissa. Nämä seutuhallitus merkitsi tiedoksi.

Seuraavaksi kaupunkiseudun kunnat käsittelevät asian omissa päätöksentekoelimissään. Päätösesityksenä on, että kunta hyväksyy pääperiaatteen täydennysrakentamista tukevasta maapolitiikasta raakamaalähtöisen politiikan rinnalla ja käyttää tarkempia toimintatapoja tukena omassa maapolitiikassaan, asuntopolitiikassaan ja kaavoituksessaan.

Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamisen maapoliittiset toimintatavat -kokonaisuus on luettavissa alla olevan linkin kautta.

Liite: Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamisen maapoliittiset toimintatavat