Rakennesuunnitelman toteuttaminen etenee hyvin

Kaupunkiseudun asiantuntijaryhmät kokoontuivat 27.8.2015 käymään läpi kasvun painopistealueiden toteuttamista nykyhetkestä vuoteen 2020. Tarkoituksena oli varmistaa alueiden eteneminen suunnitelman mukaisesti ja selvittää mahdolliset ongelmakohdat.

Suunnittelun näkökulmasta Rakennesuunnitelman 2040 toteutus on käynnistynyt hyvin ja tulee lähivuosina olemaan aktiivista. Suunnittelu tulee kuitenkin ”kääntää” investoinneiksi ja rakentamiseksi mahdollisimman jouhevasti. Pääpainon tulee olla keskustojen houkuttelevuudessa ja riittävässä asuntorakentamisessa. Hyvän yhdyskuntarakenteen edistäminen vaatii panostuksia lähijunaliikenteen edellytysten turvaamiseen. Raja-alueiden kehittäminen yritystoiminnalle kaipaa systemaattisempaa yhteistyötä kuntien kesken. Seudulla on samanaikaisesti sekä houkuttelevia vahvan kasvun alueita että alueita, jonne on vaikea saada houkuteltua toteuttajia. Vahvan kasvun alueita on vastassa rajan asettaminen investointikustannuksiin, hitaan kasvun alueita infran rahoittamisen vaikeus ylipäätään.

Rakennesuunnitelman toteuttajatahot huomioivat toteutusohjelman tulevissa budjeteissaan. Lisäksi ydinviestit huomioidaan MAL3-aiesopimuksen valmistelussa.

Tilaisuuden yhteenveto ja kooste esityksistä ›