Rakennesuunnitelma huomioi Oriveden kehittämistarpeet

”Rakennesuunnitelma ottaa mielestäni koko laajuudessaan osuvasti kantaa Tampereen kaupunkiseudun kokonaisedun edistämiseen”, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen kertoo.

”Erityisen hyvänä näen ajatukset siitä, että lähijunaliikenteen osalta suunnitelmassa tavoitellaan Oriveden suunnalla vuoteen 2040 mennessä n. 6-7 junaparia/vrk. Oriveden tulee aktiivisesti ja kireästä taloustilanteesta huolimatta mahdollisimman ripeästi sekä määrätietoisesti pyrkiä kehittämään asemanseutua.”

”Toinen äärimmäisen tärkeä asia on 9-tien muuttaminen vaiheittain nelikaistaiseksi Tampere-Orivesi välillä. Tällä on merkittävä vaikutus työpaikkaliikkumisen lisäksi myös liikenneturvallisuuteen.”

”Näen kaiken kuntayhteistyön hyvänä asiana: Suomi on pieni maa ja pienen maan kasvava ²kakkoskeskus² on Tampereen kaupunkiseutu. Elinvoima syntyy monista asioista, mutta erityisesti työnteosta ja yrittämisestä.”