Pirkkalalle suunnitelma tuo voimaa kasvuun

”Rakennesuunnitelma on mielestäni onnistunut kokonaisuutena hyvin. Sen
tärkeitä kohteita ovat palveluiden sijoittuminen seudullisesti,
elinkeinoelämän kasvumahdollisuudet ja liikkumisen tapojen uudistaminen”,
Pirkkalan pormestari Helena Rissanen sanoo.

Pirkkalan kannalta Rissanen korostaa erityisesti suunnitelmia lentokentän
sekä Lakalaiva-Härmälä-Partola -alueista. Suunnitelma antaa myös työkaluja
yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja väestönkasvun kysymyksiin.

”Kaupunkiseudun elinvoimaisuus edellyttää kunnilta yhteistä näkemystä ja
sitoutumista seudullisiin hankkeisiin.”