MAL3-aiesopimustiedote 1/4

18MAL3-AIESOPIMUSTIEDOTE 1/4

Valmistelun käynnistys 1/4
Sopimustavoitteet          2/4
Sopimusluonnos             3/4
Sopimusehdotus             4/4

Uusi hallitus jatkaa suurten kaupunkiseutujen MAL-aiesopimusmenettelyä. Hallitusohjelman mukaan ”Hallitus solmii asumista, maankäyttöä ja liikkumista yhteen sovittavan ja asuntotuotantoa sekä kasvua vauhdittavan aiesopimuksen suurimpien kaupunkiseutujen kanssa.  Siinä huomioidaan asuntomarkkinoiden monimuotoinen kehittäminen.” Lisäksi todetaan, että ”Valtio edellyttää kasvukeskuksissa ja niiden läheisyydessä toteutettavien suurten infrahankkeiden ehtona tontti- ja asuntotuotannon olennaista lisäämistä kumppanuusperiaatetta noudattaen valtion ja kuntien sekä kuntien keskinäisessä yhteistyössä.”

Miten aiesopimus syntyy (Ympäristöministeriö)

  • Alkutoimet: ongelmien kartoitus, tavoitteiden asettaminen, osapuolten tunnistaminen, aloituspäätös
  • Sisällön valmistelu: näkemys seudun tarpeista, valtion tavoitteet ja reunaehdot, muiden tavoitteet
  • Neuvotteluprosessi: riittävät resurssit ja toimivalta, hyvä projektinhallinta, kytkentä kaavoitukseen
  • Päätöksenteko: vie aikansa, kytkennät talousarvio- ja kehysmenettelyihin, luottamusta rakentava
  • Toteuttaminen ja seuranta: vastuunjako, aikataulut, indikaattorit, sitoutuminen ja korjaavat toimet

Tampereen kaupunkiseudun MAL2-aiesopimuksen arviointi antoi positiivisen kuvan seudun kyvystä kehittää yhdyskuntarakennetta. Tämä on hyvä lähtökohta MAL3-aiesopimukselle. Toinen hyvä lähtökohta on Rakennesuunnitelma 2040, jota aiesopimus tulee konkretisoimaan.

Seutuhallitus käynnisti MAL3-aiesopimuksen valmistelun 24.6.2015 hyväksymällä valmistelu-prosessin. Seutuhallinto ja asiantuntijatyöryhmät vastaavat sopimuksen valmistelusta. Kuntajohtajat huolehtivat valmisteluvaiheiden kuntakäsittelyistä. Valtuustojen päätettäväksi tulevaan sopimukseen edetään neljän vaiheen kautta. Yleistavoitteena on, että sopimus on ytimekäs ja valittuihin kokonaisuuksiin keskittyvä. Siihen sisällytettävät toimenpiteet ovat konkreettisia ja sopimuskauden mittaisia.

Lisätietoja: Päivi Nurminen, puh. 040 754 3692, paivi.nurminen@tampereenseutu.fi,
Kuntien johtajat