MAL2-aiesopimuksen seuranta kertoo yhdyskuntarakenteen muutoksen etenevän

Seutuhallitus hyväksyi valtion kanssa 2013 solmitun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantaraportin, jossa esitellään koko sopimuskauden 2013–2015 tulokset.

Raportissa kuvattiin seuraavien aiheiden kehitystä sopimuskahdella:

  • Kasvuun varautuminen
  • Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja keskustojen kehittäminen
  • Asuntotuotannon monipuolistaminen
  • Elinkeinoelämän kasvun tukeminen ja liikkumisen tapojen uudistaminen

Keskeiset tulokset seurannasta ovat:

  • Seudun kasvu 2013–2015 noin 4 000 asukasta /v. Tampereen osuus n. 65 %.
  • Asuntoja valmistui n. 7 600 kpl, 81 % tavoitteesta. Kerrostaloasuntoja valmistui tavoitteita enemmän, muita talotyyppejä selvästi tavoitteita vähemmän. ARA- ja muu kohtuuhintainen tuotanto jäi tavoitteesta, vapaarahoitteinen vuokratuotanto ylitti selvästi tavoitteen (erityisesti Tampere). Asuntorakentaminen lisääntyy 2016.
  • Asumisen kaavoja valmistui melko runsaasti ja ne sijoittuivat pääosin nykyrakenteeseen ja hyvän joukkoliikenteen piiriin. Muutamassa kehyskunnassa valmistui vain vähän asumisen kaavoja.
  • Eräiden kehyskuntien keskustoihin valmistui asumisen kaavoja vain vähäisesti. Keskustojen kehitys ja palvelujen säilyminen vaativat jatkossa toimenpiteitä. Monipuolinen asuntotuotanto, hyvät joukkoliikenneyhteydet ja kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet tukevat keskustoja.
  • Raitiotiehanke eteni aiesopimuksen mukaisesti. Myös liikenteen pienet MAL-hankkeet toteutuivat hyvin. Lähijunaliikenteessä lisävuorot eivät toteutuneet, selvityksillä tarkennetaan kehitysedellytyksiä.
  • Joukkoliikenneuudistus oli menestys kehyskuntien mittareilla. Liikkumisen vision toteutuminen vaatii kuitenkin edelleen huomattavia toimia joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Autoilun määrä kasvoi hieman koko alueella.

Uusi MAL3-sopimus vuosille 2016–2019 käsitellään valtuustoissa toukokuussa 2016.

Lue seurantaraportti:
Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013-2015 toteutuminen ›