MAL-seurantaraportti 2014 on valmis tutustuttavaksi

Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.5.2015 MAL-aiesopimuksen seurantaraportin 2014. Raportti etenee vielä kuntien käsittelyyn, ja se esitellään kuntien ja valtio-osapuolen seurantakokouksessa syksyllä. Raportissa käydään läpi keskeisten sopimuskohtien toteuttaminen edelliseltä vuodelta, painottuen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, keskusten vahvistamiseen, asuntotuotantoon ja liikennehankkeiden edistämiseen. Rakennusneuvos Matti Vatilo ympäristöministeriöstä kertoi seutuhallituksen kokouksessa olevansa tyytyväinen Tampereen seudun kehitykseen ja maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseen. Kokouksessa käynnistettiin samalla uuden MAL3-aiesopimuksen valmistelu seutuhallituksen ja kuntajohtajien yhteisellä työpajalla.

Kaupunkiseudun väestö kasvoi 4100 asukkaalla vuonna 2014. Kaupunkiseudun ydinrakenteeseen valmistui edellisvuosiin verrattuna runsaasti asumista lisääviä kaavoja. Valmistuneista asunnoista suurin osa sijoittui keskustojen jalankulkuvyöhykkeelle tai hyvän joukkoliikenteen varteen. Asuntoja valmistui 2600 kappaletta, mikä on 16 prosenttia alle tavoitteen. Asuntotuotannossa oli kuitenkin suuria kunnittaisia eroja. Yhteisenä piirteenä oli tavoitteita runsaampi kerrostalotuotanto ja pienempi rivi- ja pientalojen tuotanto. Joukkoliikenteen seudulliset uudistukset lisäsivät joukkoliikenteen käyttöä erityisesti kehyskunnissa. Bussi- ja lähijunaliikenteen samanaikainen kehittäminen toivat myönteisiä yhteisvaikutuksia. Seurantatulokset on esitetty tarkemmin oheisessa raportissa.

MAL-seurantaraportti 2014
MAL-seurantaraportti 2014, tiivistelmä