Lisää sujuvuutta rakennusvalvontapalveluihin

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ON SUUNNAN NÄYTTÄJÄ SUJUVILLA RAKENNUSVALVONTAPALVELUILLA

Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa tekevät tiivistä rakennusvalvontayhteistyötä. Kunnat parantavat rakennusvalvontapalvelujaan ottamalla käyttöön sähköisen Lupapiste.fi-palvelun sekä hyödyntämällä rakennusjärjestyksen seudullista asiakirjamallia.

Rakennusvalvonnan palveluissa on kyse kuntien elinvoiman säilymisestä. Jos lupaprosessi ei toimi, rakentaminen hyytyy tai ainakin yskii. Kaupunkiseutu kasvaa, ja rakennusvalvonta on tulevaisuudessakin kunnan perustehtävä. Siksi palvelun kehittämiseen halutaan panostaa, toteaa seutujohtaja Päivi Nurminen.

Rakennusvalvontaviranomaisen työ perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaan sekä rakennusjärjestykseen ja rakentamistapaohjeisiin. Laillisuusvalvonnan ohella rakennusjärjestyksellä kunta voi kuitenkin antaa paikallisista oloista johtuvia määräyksiä, jotka ovat tarpeellisia suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta.

– Rakentaminen kohdistuu erityisesti suurille kaupunkiseuduille. Tampereen kaupunkiseudun tavoitteet asuntorakentamiselle on asetettu valtion ja kuntien välisessä MAL-sopimuksessa. Haluamme, että rakentaminen on mahdollisimman sujuvaa koko Tampereen kaupunkiseudun alueella. Uskomme, että hyvät rakentamisen palvelut auttavat kerta- ja ammattirakentajia onnistumaan omassa tehtävässään ja palvelemaan asiakkaitaan eli kaupunkiseudun asukkaita hyvin. Tämä on myös imagokysymys, sanoo seutujohtaja Päivi Nurminen.

Sähköisen Lupapiste.fi -rakennuslupapalvelun käyttöä lisätään. Kun asiointi on sähköistä ja avointa, on helpompi seurata lupaprosessin eri vaiheita. Palvelu on jo käytössä Tampereella, Pirkkalassa ja Nokialla. Muut kunnat valmistautuvat palvelun käyttöönottoon vuonna 2017.

Kaupunkiseutu on ensimmäisenä Suomessa kehittänyt yhtenäisen rakennusjärjestyksen seudullisen asiakirjamallin.

– Uusi malli parantaa rakennusvalvonnan palvelun laatua kuntalaisille, elinkeinoelämän toimijoille, suunnittelijoille ja rakentajille. Teimme mallin, joka on luettava ja helppokäyttöinen eikä vain toista olemassa olevia lakeja. Sitä mukaa kun kunnat päivittävät omat rakennusjärjestyksensä uuteen muotoon, samat asiat löytyvät samojen otsikoiden alta. Nokian ja Oriveden kaupungit sekä Lempäälän kunta käynnistävät ensimmäisinä rakennusjärjestyksensä uudistamisen uuden mallin pohjalta, sanoo hanketta toteuttaneen työryhmän puheenjohtaja, Nokian rakennustarkastaja Ulla-Kirsikka Vainio. Hän toteaa myös, että asiakirjan yhtenäinen muoto mahdollistaa jatkossa kuntien välisten yhtäläisyyksien ja erojen vertailemisen ihan uudella tavalla. Vastaavaa yhteistyön syvyyttä ei muilla kaupunkiseuduilla ole, toteaa kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen.

Liite: Rakennusjärjestyksen seudullinen asiakirjamalli

Lisätietoja:
Rakennustarkastaja Ulla-Kirsikka Vainio puh 040 133 4116
Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen puh 050 463 0732