Lempäälä luottaa yhteiseen rakennesuunnitelmaan

”Lempäälällä, kuten muillakin väestöltään kasvavilla kaupunkiseudun kunnilla on edessään isoja haasteita lähitulevaisuudessa. Kun kaikki kunnat ovat sitoutuneet yhteiseen suunnitelmaan, niin pärjäämme talousalueena myös valtakunnallisessa mittakaavassa”,  kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult muistuttaa.

”Merkittävä edellytys kaupunkiseudun elinvoimaisuudelle ovat Tampere-Pirkkalan lentoaseman lisäksi kestävää kehitystä tukevat joukkoliikenneratkaisut esim. seudullinen raideliikenne, mikä tarkoittaisi seisakkeita myös Lempäälään.”

”Rakennesuunnitelman lisäksi kuntien olisi syytä vielä yhdessä pohtia, miten alueen vesistöjä tulevaisuudessa hyödynnetään virkistys- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä elinkeinoissa.”