Kaupunkiseudulla hyvä ja monipuolinen tonttitarjonta

Tampereen kaupunkiseutu järjesti kolmatta kertaa rakennusalan toimijoille seudullisen tonttipäivän 27.4. Tampereella. Tilaisuus kokosi rakennusalan yrittäjät, rahoittajat ja kuntien kaavoitusjohdon yhteen keskustelemaan asuntorakentamisen tavoitteista ja ajankohtaisista kaavahankkeista.

Tonttipäivässä kuultiin kuntien katsaukset tonttitarjonnastaan, ja lisäksi Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Brotherusesitteli asuntomarkkinoiden ja rakentamisen trendejä kasvavilla kaupunkiseuduilla.

Useissa puheenvuoroissa todettiin rakentamisen volyymin nousseen selvästi. Samalla luotetaan, että Tampereen kaupunkiseudulla kasvu jatkuu. Seutu on kokonaisuudessaan vetovoimainen.

TONTTITARJONTA HEIJASTAA KESKUSTOJEN JA JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTÄ

Vuonna 2016 Kangasalan asuntotuotanto kasvoi seudun kunnista suhteellisesti eniten, kun kunnassa rakennettiin 475 uutta asuntoa. Tonttipäivässä esitelty laaja tonttitarjonta yllätti osan rakentajista, kun vanhojen teollisuusalueiden ja soramonttujen kaavoitusta muutetaan asuntokäyttöön.

Lempäälä kehittää keskustaansa ja keskeisten sijaintien asuntotuotantoa. Radan läheisyyden kehittyvät alueet kytketään toisiinsa radan ylittävän kevyen liikenteen sillan avulla. Uuden Hauralan alueen suunnittelu alkaa ja pohdinnassa on myös järven ylittävä silta, joka mahdollistaisi vain sadan metrin matkan kunnan ytimeen.

Nokian keskustan rakentaminen alkaa lähivuosina ja tavoitteena on saada keskustaan 5000 uutta asukasta tulevina vuosikymmeninä. Nokia nosti myös esiin uuden yhteistyön sähköyhtiön kanssa, mikä on laskenut kaukolämmön hintaa ja lisännyt rakentajien näkökulmasta kaupungin houkuttelevuutta.

Tampereen kasvu jatkuu vahvana. Vuosittain on tavoitteena rakentaa 80 000 krm2 asuntoja, joista 30 000 krm2kohtuuhintaisia MAL-sopimuksen mukaan. Raitiotien varressa erityisesti pysäkkien läheisyydessä on täydennysrakentamiselle toivottuja alueita. Kaupungin tonttihaku alkoi juuri tonttipäivänä.

Pirkkala keskittää rakentamista joukkoliikenteen reittien varrella ja ”raitiotie siintelee mielissä”. Tavoitteena on saada Pirkkalaan 27 000 – 37 000 uutta asukasta, joista suurin osa muuttaisi Toivioon ja Sankilaan sekä noin 7 000 kehän sisäpuolelle. Keskustan uudesta townhouse-alueesta on tullut Pirkkalan ylpeyden aihe.

Myös Ylöjärvi toivoo raitiotien laajentuvan Tampereen rajojen yli, sillä kaupunkiin tulee vuosittain satoja asukkaita lisää. ”Vahva etunoja raitiotiehen” näkyy uudella Siltatien alueella, jossa katualueet on mitoitettu siten, että raitiotie mahtuisi sinne tarvittaessa. Alueelle on suunniteltu muuttavan vaiheittain 5 000 asukasta.

Orivedellä 2/3 väestöstä asuu enintään kolmen kilometrin päässä keskustasta. Myös suurimmat uudet kehityskohteet löytyvät keskustan tuntumasta kantatien länsipuolelta ja keskustan itäpuolelta. Asemanseutua täydennysrakennetaan.

Vesilahti kehittää erityisesti palvelukeskusaluetta, josta tulee kirkonkylän keskusta. Uusista asunnoista tulee esteettömiä. Kunta haluaa säilyttää läheisyyden luontoon suosimalla ”sopivan väljää” puurakentamista ja viheralueita. Myös liikennejärjestelyjä kehitetään.

TAMPEREENSEUDUN KASVU ON SUOMEN KÄRKEÄ

Hypoteekkiyhdistyksen Juhana Brotherus on hyvällä näköalapaikalla Suomen asuntomarkkinoihin.

Nyt on rakennettu enemmän kuin minään vuonna 1995 jälkeen.

”Kuluttaja- ja yritysluottamusmittareiden mukaan Suomessa talous on menossa eteenpäin ja ylöspäin. Rakennusbuumi on nyt päällä”, Brotherus sanoo.

”En näe kuplaa, koska nousu on ollut markkinaehtoista. Uudet asunnot ovat kompakteja kaupunkikoteja ja ne sijaitsevat hyvillä alueilla. Kolmasosa uusista Suomessa asunnoista rakentuukin nykyään pääkaupunkiseudulle. Tampereen osuus aloitetuista asunnoista voisi olla suurempikin. Yksiöiden hintataso Tampereella on tosin lähtenyt karkuteille vuodesta 2008 alkaen.”

”Tampere on vetänyt kaulaa Turkuun ja Ouluun ja on selvästi Suomen toinen kasvukeskus. Uskon tähän alueeseen”, Brotherus toteaa.

Vaikka kysyntää on nyt pienistä ja kompakteista asunnoista, uskoo Lujatalo Oyn aluejohtaja Tuija Schmidt tulevaisuuden asuntomarkkinoilla syntyvän kysyntää myös vuokrattaville perheasunnoille. ”Nuorten perheiden arvostukset saattavat olla muissa asioissa kuin asunnon omistamisessa”, toteaa Tuija Schmidt.

Tilaisuuden antia pidettiin hyvänä, sillä tonttimaata hyvällä sijainnilla ei enää valmisteta. Nyt on hyvä olla hereillä, kun kysyntää on. ”Tämä on hyvä tuote ja palvelu seudun rakentajille. Aiomme toteuttaa seudun tonttipäivä jälleen 2018 keväällä”, toteaa seutujohtaja Päivi Nurminen

Lisätiedot:

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Päivi Nurminen, seutujohtaja,
puhelin 040 754 3692, paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

TILAISUUDEN ESITYKSET