Etuajo-oikeus täydennysrakentamiselle

Täydennysrakentamisen suosio on nousussa. Rakentamisen painopiste on siirtymässä voimakkaasti uuden tekemisestä korjaamiseen ja vanhojen alueiden uudistamiseen. Myös Tampereen kaupunkiseudun Rakennesuunnitelma 2040 pyrkii kehittämään seudun yhdyskuntarakennetta ensisijassa täydentämällä sitä, vahvistamalla keskuksia ja joukkoliikennevyöhykkeitä sekä tarjoamalla monipuolisia asuinympäristöjä täydennysrakentamisen keinoin.

Raklin ja ympäristöministeriön täydennysrakentamista koskeneen klinikkatyöskentelyn tuloksia esiteltiin maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisille Helsingissä 5.3.2015. Tulokset kiteytyivät useisiin toimenpide-ehdotuksiin neljän teeman sisällä: tavoitteellisuuden selventäminen, viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen, käytäntöjen yhtenäistäminen ja ennakoinnin parantaminen sekä resurssien tehokas kohdentaminen.

Klinikka toteutettiin pääkaupunkiseudun toimijoiden kesken. Toimenpide-ehdotukset ovat kuitenkin sovellettavissa myös Tampereen kaupunkiseudulla. Osa ehdotuksista on meillä jo käytössä, osaan kaivataan lisätukea tai uusia avauksia.

Täydennysrakentamisen toimenpide-ehdotukset ›
Täydennysrakentamisklinikan tulosseminaarin aineisto ›