Rakennesuunnitelma 2040

Tampereen kaupunkiseudun kunnat hiovat kaupunkiseutua viihtyisäksi ja toimivaksi puolen miljoonan väestölle vuoteen 2040 mennessä yhteisen rakennesuunnitelman avulla.

Suunnitelmassa tarkastellaan kaupunkiseutua kokonaisuutena. Nykyiset taajama-alueet tiivistyvät ja joukkoliikenneväylät vahvistuvat suunnitelmassa. Siinä esitetään mm. seudullinen raideliikenne ja joukkoliikennejärjestelmä.

Rakennesuunnitelmaa toteutetaan seuraavien 25 vuoden aikana. Alkuvuosina painotetaan täydennysrakentamista nykyisten keskusten, asuinalueiden ja joukkoliikennevyöhykkeiden tuntumaan. Kokonaan uusien alueiden, keskusten ja liikenneväylien toteuttaminen painottuu lähemmäksi vuotta 2040.

Rakennesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti: hallitaan kaupunkiseudun kasvua, tiivistetään yhdyskuntarakennetta, liikkumistapoja uudistetaan, palvelujen saavutettavuutta ja
asuinympäristön laatua parannetaan, kehitetään keskustoja ja keskuksia sekä painotetaan elinkeinoelämän kasvua.

Tutustu rakennesuunnitelmaan ja sen toteutusohjelmaan ›
Rakennesuunnitelman esittelydiat ›